VARO - TOP
VAROTOP - Mašina za uništavanje varoe dimljenjem

Ovde vidimo dve mašine VAROTOP za uništavanje varoe. Razlika medu njima je u izduvnom sistemu. Kod mašine B izduvni gasovi koji nastaju sagorevanjem lekovitih sredstava ne prolaze kroz tubinu . Agresivno dejstvo izduvnih gasova ne odražava se na tubinu pa ona duže traje i ne prlja se. Mašine sadrže akumulator, punjac akumulatora, sijalicu za slucaj neke potrebe, izvod za uzimanje struje iz akumulatora (ako zatreba) i kompas koji cesto treba na pcelinjaku.